Karolina Breguła

(ur. 1979) - artystka multimedialna, autorka instalacji, happeningów, wideo i fotografii. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, doktorantka na tej samej uczelni. Jej prace pokazywane były między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, w Jewish Museum w Nowym Jorku czy na 55. Biennale Sztuki w Wenecji. Laureatka drugiej nagrody w konkursie Spojrzenia 2013 i trzeciej nagrody Samsung Art Master 2007. Laureatka wielu stypendiów jak stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Młoda Polska i stypendium Funduszu Wyszehradzkiego. Autorka takich projektów jak Fire-Followers (2013), Biuro tłumaczeń sztuki (2010) czy Niech nas zobaczą (2003). Mieszka i pracuje w Warszawie. 


Karolina Breguła

(born 1979) - a Polish multimedia artist; creates installations, happenings, video, photography. She has graduated form the National Film Television and Theatre School in Łódź where she now has been working on her Phd. She has performed and exhibited in places such as the Venice Art Biennale (Italy), Jewish Museum in New York (USA), National Museum in Warsaw (Poland) and Zachęta Natonal Gallery in Warsaw (Poland)She has received numerous awards including Views 2013 or Samsung Art Master 2007, Polish Ministry of Culture Scholarship, Młoda Polska and Visegrad Scholarship. She is the author of works such as Fire-Followers (2013), Art Translating Agency (2010) and Let Them See Us (2003). She lives and works in Warsaw.