Karolina Breguła

(ur. 1979) - artystka multimedialna, autorka instalacji, happeningów, wideo i fotografii. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, doktorantka na tej samej uczelni. Jej prace pokazywane były między innymi na 55. Biannale Sztuki w Wenecji, w Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, galerii Atlas Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki w Kalmar w Szwecji czy Real Art Ways w Hartford w USA. Laureatka drugiej nagrody w konkursie Spojrzenia 2013 i trzeciej nagrody Samsung Art Master 2007. Laureatka stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Młoda Polska i stypendium Funduszu Wyszehradzkiego. Autorka takich projektów jak Fire-Followers (2013), Biuro tłumaczeń sztuki (2010) czy Niech nas zobaczą (2003). Mieszka i pracuje w Warszawie. W swoich pracach zajmuje się problematyką recepcji sztuki. Bada nieprofesjonalnych odbiorców sztuki i ich relację z dziełem. Szuka miejsca dla sztuki w codzienności i ról, jakie dziedzictwo może odgrywać we współczesnym świecie. Budowanie znaczeń i autoanaliza kultury stały się sensem jej ostatniej działalności artystycznej.


Karolina Breguła

(born 1979) - a Polish multimedia artist; creates installations, happenings, video, photography. She has graduated form the National Film Television and Theatre School in Łódź where she now has been working on her Phd. She has performed and exhibited in places such as the 55th Venice Biennale (Italy); Kalmar Museum of Art, Kalmar (Sweden); Real Art Ways, Hartford (USA), National Museum in Warsaw (Poland), Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw (Poland); Centre for Contemporary Art Łaźnia, Gdańsk (Poland), Atlas Sztuki gallery in Łódź (Poland). She is the author of works such as Fire-Followers (2013), Art Translationg Agency (2010) or Let Them See Us (2003). She has been awarded in art competitions such as Views 2013 or Samsung Art Master 2007. She was given the Polish Ministry of Culture Scholarship and she is this year’s Młoda Polska and Visegrad Scholarship’s holder. She lives and works in Warsaw. In her recent works she has been working on the subject of reception of art. She is researching unprofessional art receivers and their relation to modern art. She is looking for the place for art in today`s society and the role the art heritage can play in contemporary world. Building the meanings and auto analysis of culture have became the sense of her latest artistic activity.